Aktuelt

Bibelen på øyret

7. januar 2020

Eg har hatt gleda av å lese inn heile Det nye testamentet, og halve Det gamle testamentet, 2011- utgåva, på lydbok for KABB (Kristent arbeid blant blinde og svaksynte).

Lytteprøve, bestilling og skryt frå KABB si heimeside: https://www.kabb.no/KABB-Nytt/helga-samset-og-kabb-far-skryt-apner-bibel-tekstene-for-lytteren/