Om Helga

Helga Samset er en av Norges mest erfarne fortellere. Hun ses stadig i Den kulturelle skolesekken, har gitt ut tre bøker og er en ettertraktet veileder med bla Prinsesse Märtha Louise på merittlisten. Hun mottok Statens kunstnerstipend som første forteller i Norge.

Mer om Helga

Helga Samset vokste opp i Bø i Telemark med lærerforeldre og to søstre. Huset var fullt av bøker og musikk, Helga var aktiv i ungdomskoret, og reiste til Oslo etter russetida med et håp om å bli sanger.

Etter grunnfag musikk og mellomfag kristendom tok hun drama storfag på Høgskolen i Oslo. Der ble studiet i fortellerkunst opprettet i 1995. Helga ble uteksaminert i det første kullet – i dag er hun sensor for nye fortellerstudenter der.

Helga startet Fabellatores fortellerteater sammen med to fortellerkolleger. Trioen, som etterhvert besto av en musiker og to fortellere, reiste land og strand rundt for Den kulturelle skolesekken i femten år. Vi hadde to store produksjoner: «Kjempen Mossa» og «Arr», begge basert på flyktningers livshistorier og eventyr. 20 000 barn og ungdommer opplevde forestillingene.

For Helga ble dette en rik læretid- i samspill med kolleger i gymsaler med dårlig akkustikk og knirkete gulv, åpnet hun eventyrenes verden for tusner av barn og ungdom. Hun utviklet evnen til å lese publikum, fokusere på mulighetene og åpne latterdøra. Hun kjørte kassebil på vinterveier, åt veikromat, drev med administrasjon og regnskap, og ble i praksis det en forteller skal være.

Som første forteller i Norge fikk Helga Statens kunstnerstipend (2002-2004). Med jeg-fortellinger som utgangspunkt forsket hun på grensen mellom det personlige og private. Dette resulterte i utvidet horisont og flere nye forestillinger.

Den kulturelle skolesekken var og er hovedbasen for Helgas fortellerprosjekter. Hun er fast forteller ved pilegrimsleden for Bærums sjetteklassinger (70 forestillinger i året), og har forestillinger og eventyrworkshops for barn og ungdom over hele landet. Helga driver også omfattende kursvirksomhet og veiledning i fortelling.

De siste årene har Helga gitt ut tre bøker på Verbum forlag. Hun har også tatt Norsk barnebokinstitutts forfatterutdanning (2013-2015).

Helga arbeider som innleser av lydbøker (Norsk lyd og blindeskrftbibliotek) gjør småroller, leser lyrikk. skolebøker og materiale til språkopplæring (NSI lydstudio).

 

 

  • Helga slår